Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

MÜŞTERİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I- TARAFLAR

1- SATICI

Ünvanı: Benna Mimarlık Tasarım İnşaat Danışmanlık Turizm San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Adresi: Nispetiye Caddesi Belediye Sitesi A-1 Blok No: 5/I      34337   Ulus/İSTANBUL

Telefon: 0212 352 29 99

Faks: 0212 352 59 36

E-mail: destek@aydinlatmalar.com

 

2- ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı: Aşağıdaki iletişim bilgileri söz konusu üyenin üye kayıt bilgilerinde tanımlanmıştır.

Adresi:

Telefon:             

Faks:

E-mail:

II- KONUSU

ALICI'nın SATICI'ya ait www.aydinlatmalar.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan faturada belirtildiği ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

III- SATICININ TAAHHÜDÜ

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

III- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.aydınlatmalar.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

IV- GENEL ŞARTLAR

1- ALICI, www.aydinlatmalar.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata, caymaya ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu bilgilerin yukarıda yer alan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdiği adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli sipariş teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

2- Sözleşme konusu ürün, siparişin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ALICI'ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI, ALICI'ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 gün uzatabilir.

3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Ayrıca ALICI, ALICI'nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmiştir.

4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5- ALICI, alışverişin/ödemenin yapıldığı kredi kartının kendi rızası dışında ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması durumunda ödeme işleminin iptal edilmesini bankadan talep edebilir. Bu halde kartı çıkaran kuruluş/banka itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde ödeme tutarını ALICI'ya iade eder.

6- SATICI, stok tükenmesi vb ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü 30 günlük süre içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 gün uzatabilir. Havale ile yapılan siparişlerinizde teslimat süresi ödemenin yapılması ile başlamaktadır. Bu süre sonunda da teslim edemiyorsa bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

7- Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

8 - SATICI, ürünlerini anlaşmalı olduğu kargo firmaları ile gönderir. ALICI, satın almış olduğu ürünün hasar görmemiş ve eksiksiz olduğunu kargo firması görevlisinin gözetiminde kontrol etmelidir. ALICI ürünün teslim edilmesi ile kargo firmasının görevini yerine getirmiş olacağını, ürünü sağlam ve eksiksiz aldığını kabul ve beyan eder.

9 - Yurtiçi stoklardaki ürünler, hafta içi saat 14.00'a kadar sipariş edilmesi durumunda aynı gün kargoya verilmektedir. 14.00'dan sonra verilen siparişler takip eden ilk iş gününde kargoya teslim edilir.

V- ALICI'NIN CAYMA HAKKI

1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya bildirimde bulunulması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün, satış faturasının aslı ve kargo teslim fişi veya faturasının iadesi zorunludur. Fatura aslı geri verilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

2- ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;

a. Ürünlerin ve her türlü aksamının, iç ve dış ambalajlarının orijinalliğinin bozulması, zarar görmesi ve tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmesi durumunda cayma hakkı kullanılamaz.

b. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

c. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen ve/veya ithal edilen, üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda ALICI cayma hakkını kullanamaz. Stokta olmayan ürünler (2 gün içinde teslim edilmeyen ürünler) kişiye özel ithal edilmektedir ve cayma hakkı kapsamı dışındadır.

3- Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Her türlü yazılım ve programlar

-DVD, VCD, CD ve kasetler

-İçinde sarf malzemesi bulunan ürünler

4- ALICI'nın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

ALICI yazılı bildirimi yapmakla yükümlüdür. Yazılı bildirimin yapılmaması nedeniyle kredi sağlayan tarafından SATICI'ya ödeme yapılırsa ALICI SATICI'dan ödediği bedel dışında faiz, gecikme zararı vb isim altında hiçbir talepte bulunamaz.

5- Sözleşme gereğince SATICI'nın bedelin iadesini yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. SATICI para iadesini ALICI'nın bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda SATICI'nın hiçbir sorumluluğu kalmaz. Böyle bir durumda ALICI, SATICI'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte bulunamaz.

6- Ayrıca sitede yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar SATICI tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda sipariş gerçekleşmiş ve sipariş tutarı ALICI'nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi SATICI'nın siparişin iptali ile ödenen tutarın kredi kartına (veya hesabına) iadesini yapma hakkı mevcuttur. Bu halde sipariş iptal edilerek tutar ALICI'nın kredi kartına (veya hesabına) iade edilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI'nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyatlarda piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleşen artış ve azalmalar nedeniyle yapılan fiyat değişiklikleri bu uygulama kapsamında değildir.

VI- DİĞER HÜKÜMLER

1-Bu sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların akdi ve kanuni halefleri leh ve aleyhine hüküm ifade eder.

2-İşbu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflarda yasal merciiler önünde SATICI kayıtları, defterleri, elektronik ortam verileri münhasıran kesin delil hükmündedir.

3-Bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafların hallinde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

4-Adres değişikliği diğer tarafa en az onbeş gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

5-ALICI, siparişini gerçekleştirdiğinde işbu sözleşme hükümlerini okuyarak ve tetkik ederek, kabul ve beyan etmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.